Kalite Yönetim
23 Mart 2022

 T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ

     Misyonumuz;

ÃHer zaman kendini yenileme ve geliştirme gayreti içinde, vicdani ve bilimsel değerlerine bağlı, etik kurallarına saygılı, hasta memnuniyeti odaklı, güvenilir bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmaktır.

       Vizyonumuz;

ÃHastanemize başvuran her kesimden hastamıza; güler yüzlü, memnuiyetlerini arttırıcı, insan ve hasta haklarına saygılı bir şekilde; sağlık ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak, tüm hizmetleri kaliteli, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sunabilen, sürekli eğitim ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, modern bir yönetim anlayışı ile birlikte, çalışan personelin de katılımı ile bölgemizde hizmet veren örnek bir hastane olmaktır.

     Temel İlke ve Değerlerimiz;

ÃEtkililik, etkinlik, verimlilik,

ÃSağlıklı çalışma yaşamı,

ÃHasta güvenliği, hakkaniyet,

ÃHasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı

    Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz; 

Ãİyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı -kapasite.

Ãİnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak.

ÃMali sürdürülebilirliği sağlamak.