Misyon & Vizyon
17 Mart 2022

Misyonumuz;

Her zaman kendini yenileme ve geliştirme gayreti içinde, vicdani ve bilimsel değerlerine bağlı, etik kurallarına saygılı, hasta memnuniyeti odaklı, güvenilir bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz;
Hastanemize başvuran her kesimden hastamıza; güler yüzlü, memnuiyetlerini arttırıcı, insan ve hasta haklarına saygılı bir şekilde; sağlık ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak, tüm hizmetleri kaliteli, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sunabilen, sürekli eğitim ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, modern bir yönetim anlayışı ile birlikte, çalışan personelin de katılımı ile bölgemizde hizmet veren örnek bir hastane olmaktır


Temel İlke ve Değerlerimiz;

Etkililik, etkinlik, verimlilik,

Sağlıklı çalışma yaşamı,

Hasta güvenliği, hakkaniyet,

Hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz; 

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı -kapasite.

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak.

Mali sürdürülebilirliği sağlamak.