Amaç ve Hedeflerimiz
23 Mart 2022

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz; 

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı -kapasite.

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak.

Mali sürdürülebilirliği sağlamak.