Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

İyi yönetim-kurumsallaşma,
Yeterli ve etkin alt yapı -kapasite.

İnsan odaklı, güvenli, kaliteli, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmeti sunmak.

Mali sürdürülebilirliği sağlamak.

27 Kasım 2023