Özlük & Evrak Birimi

Birim Hakkında

Temel İş, Yetki  Ve Sorumluluklar

-Hastaneye Gelen Evrakların Kayıt Altına Alınması Ve Bu Evrakların Sevki İçin Müdürü Sunulması

-Sevk Sonrası Müdürlükten Gelen Evrakların İçinde Yöneticilik Makamına Sevk Edilmiş Olanların Makama Çıkartılması Ve Evraklarında Sevkinden Sonra Birime Gelen Evrakalrın Tarama İşlemi İle Kayıt Altına Alınması

-Taraması Biten Evrakların Sevk Yerlerine Dağıtımı

-Hastane Birimlerinden Giden Evrak Olarak Yazılmış Yazıların Kayıt Altına Alınması

-Elden Giden Evrakların Kişilere Tebliği

-Görevlendirme, Savunmaya Davet, Dilekçelere Cevap Gibi Yazıların Hastane İçinde Kişilere Tebliğ Edilmesi

-Üst Veya Yan Kurumlara Giden Evrakların Dağıtımı

-Posta Yoluyla Gidecek Evrakların Ayrılması Ve Zarflaması

-Postaya Verilecek Evrakların Elektronik Pullama Makinasından Geçirilmesi Ve Listelenip Postaneye Teslimi

-Gelen Ve Giden Evrak Kayıtların Gün Sonu Dökümünü Alarak Dosyalanması Görevlendirmelerini Kapsar.

29 Kasım 2023