T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

“I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi E-Kongresi”

Güncelleme Tarihi: 12/10/2021

E-KONGREMİZE DAVETLİSİNİZ                                KAYIT İÇİN SON TARİH: 25 Ekimn 2021 Saat 24:00

 “I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi E-Kongresi”

 

https://uavirulanskongresi.com/2021/

BİLDİRİ ÖZET ve Sözel Bildiri SON GÖNDERİM TARİHİ:  25 EKİM 2021 Saat 24:00

Ana teması,  Hedefleri  ve Yayın Konusu Başlıkları;

1. Sporadi, Endemi, Epidemi, Pandemi, Morbidite, Mortalite Ölçütleri ve Mikrobiyolojide Virulans Kavramı,

2. Covid19 Pandemisiyle Mücadelede Mikrobiyolojinin Yeri ve Önemi,

3. Pandemik Etkili MikrorganizmalarVe Mutasyonlar,

4. Farklı Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırmalı Covid19 Sürecinde Bağışıklama-Aşı-Virülans Analizi,

5. Mikrobiyoloji Çalışmalarında Virülansa Müdahale Yöntemleri ,

6. Antijen-Antikor Titreleri Ölçüm Yöntemleri ve Aşı Güvenirliği.

7. Mikrobiyolojide multidisipliner yaklaşımlar ve yenilikçi (İnovatif ) teknoloji kullanımı.

8. Klinik ve PreklinikMikrobiyoloji Tanı/Tarama Yöntemleri

9. Covid19 ve yeni mutasyonların normalleşme sürecine global etkileri

10. Sağlık/Hastalık, Mikrobiyoloji/Tanı-Tedavi, Sağlık/Ekonomi ikilemlerine etik yaklaşımlar

11. Mikrobiyoloji ve Eradikasyon Programları Planlaması

12. Klinik Mikrobiyolojide Virülans Çalışmalarının Önemi/Geleceği

 

Bildiri ve Özetlerinizi lütfen kongrenin WEB sayfasına girerek yükleyiniz.

https://uavirulanskongresi.com/2021/

Detaylı  bilgi ve kayıt işlemleri için bizleri arayabilirsiniz.

Gsm: 05339574258