Tip 2
22 Aralık 2023


Tip 2 Diyabet Belirtileri ve Tanısı

 

Diyabetin sık görülen başlıca klinik belirtileri;

  • Çok su içme,
  • Çok idrara çıkma,
  • Gece sık idrara çıkma,
  • Çok yemek yeme,
  • Ağırlık artışı veya zayıflama,
  • Bulanık görme,
  • Kadınlarda vajinal kaşıntı,
  • Halsizlik ve yorgunluktur.

Diyabet ve Gizli Diyabet (Prediyabet) Tanısı

Diyabet tanısı koymak için üç farklı test kullanılabilir: Bunlar; diyabet semptomları olan bir hastada rastgele bir zamanda ölçülen kan glukozu, açlık kan şekeri Oral Glukoz Tolerans Testinde 2. saat kan glukozu ve HbA1c (glikozillenmiş hemoglobin A1c) ölçümüdür.

Başvuran kişideki belirtiler ve bu test sonuçları doğrultusunda diyabet tanısı konulur.