2. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
22 Aralık 2023


Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan gonore, sifiliz ve şankroid gibi venerial hastalıklar ülkelerde azalırken, tespit ve tedavisi daha zor olan klamidya, herpes virus, papillomavirus ve HIV gibi yeni hastalıklar ortaya çıkmıştır. Hızla artan adolesanların üreme sağlığı gereksinimleri de özel dikkat gerektirmektedir.

Adolesan gebeliklerin insidansı çeşitli ülkelerde büyük farklılıklar göstermekle birlikte, genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki adolesanlarda gebelik oranı daha yüksektir.

İnfertilitenin ( kısırlığın) büyük kısmını sonradan gelişen kısırlık oluşturmaktadır. Bunun en yaygın ve önemli nedeni; cinsel yolla bulaşan hastalıklara, güvenli olmayan düşüklere, doğum ve düşük sonrası geçirilen enfeksiyonlara bağlıdır. Bu amaçla yapılan eğitimlerimiz aşağıdaki konuları içerir:

  • Genital yol enfeksiyonlarının (GYE) etkin kontrolü
  • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) önlenmesi, aşılanması ve AIDS ile mücadele
  • Adolesan sağlığı ve cinselliği