Aile Hekimliği

Klinik Hakkında

Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.


Özellikleri

a. Sevk zinciri içinde kişilerin sağlık sistemi ile ilk temas noktasını oluşturur.
b. Kolay ulaşılabilir.
c. Entegre ve koordine hizmet sunar.
d. Kendisine başvuran kişilerle ilişkisi süreklilik arz eder.
e. Hasta bakımında bütüncül (Biyopsikososyal) yaklaşım sergiler.
f. Sunduğu hizmet kişisel olmakla birlikte, aile ve toplum yönelimlidir.
g. Hastaları ile ilişkisinde gizlilik ve yakınlık esastır. Hastasının yararını ön planda tutar.
i. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı konusunda duyarlıdır.
j. Hasta bakımında aile hekimliğine özgün görüşme ve klinik karar verme süreçlerini işletir. k. Sunduğu hizmetin gereklilikleri doğrultusunda bir ekip içinde çalışır.

Aile Hekimliği sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar ve yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

14 Aralık 2023