TİP 2 DİYABET KİMLERDE GÖRÜLÜR PREDİYABET NEDİR
22 Aralık 2023


Tip 2 Diyabet Kimlerde Görülür, Prediyabet Nedir?

Tip 2 Diyabet Risk Faktörleri

 • Genetik yatkınlık: Birinci derece yakınlarında diyabet öyküsü olanlar,
 • Kalp-damar hastalığı öyküsü olanlar,
 • Fazla kilolu olanlar (özellikle karında yağ birikimi fazla olanlar; abdominal şişmanlık; elma tipi şişmanlık),
 • Yüksek tansiyonu olanlar,
 • 4 kilonun üzerinde doğum yapmış anneler,
 • Gebelikte diyabet tanısı konulanlar,
 • Prediyabeti olanlar: açlık kan şekeri 100–125 mg/dl arasında ya da oral glukoz tolerans testinde 2. saat kan glukoz düzeyi 140–199 mg/dl olanlar,
 • Fiziksel aktivitesi az olanlar,
 • Trigliserid düzeyi 250 mg/dl ve üzerinde ve/veya Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein-Kolesterol 35 mg/dl ve altında olanlar,
 • Sağlıksız beslenenler (karbonhidrat ve doymuş yağlardan zengin, posadan düşük beslenme)
 • 45 yaş üstü olanlar,
 • Polikistik Over Sendromu olan kadınlar, diyabete adaydır.

  Önlenebilir risk faktörleri

 • Obezite/fazla kiloluluk,
 • Fiziksel aktivite azlığı,
 • Sağlıksız beslenme (karbonhidrat ve doymuş yağlardan zengin, posadan düşük beslenme).

Gizli Diyabet (Prediyabet) Nedir?

Normal ile diyabet arasındaki ara döneme ‘Prediyabet (Gizli Diyabet)’ denir. Bozulmuş glukoz toleransı, ya da Yüksek Riskli durum aşamalarından herhangi birisi bulunan bir birey prediyabetiktir. Bu kişi, sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerını benimseyip uygulayamazsa ‘Aşikar Diyabet Hastalığı’ gelişebilir. Prediyabetten Aşikar Diyabet’e ilerleme, genellikle yıllar sürer. Bazı bireylerde birden fazla Prediyabet aşaması birlikte bulunabilir. Bu durumda Aşikar Diyabet’e ilerleme süresi kısalır.