T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal

Güncelleme Tarihi: 10/12/2019 

Akıllı bina teknolojisi ile inşa edilen hastanemiz; birbirine tüp geçit ile bağlı iki blok olarak hizmet vermektedir. Bu bloklardan bir tanesi yatan hasta ve Doğumhane servisleri, diğeri ise ağırlıklı olarak poliklinik hizmetleri olarak planlanmıştır. Toplam kapalı alanı, 13.097 m2’dir. 100 yatak kapasiteli hastanemizde tüm odalar, hasta ve refakatçisinin ihtiyaç ve beklentileri düşünülerek, teknolojik tabanlı sistemlerin konforunda kişiye özel olarak düzenlenmiştir. Deprem, yangın vb. doğal afetler ve beklenmeyen tüm felaketler karşısında ulusal ve uluslararası tüm standartlara uygun şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Hastane içindeki tıbbi materyal ve belgelerin transferi Pnömatik Tüp Transfer Sistemi adı verilen bir sistem kullanılarak yapılmaktadır. Bu sistem ile materyal ve belgelerin ilgili alana en hızlı ve sağlıklı biçimde ulaşması amaçlanmıştır. Hastanemizde hijyenik şartların sağlanmasına önem verilmiş ve bu Tüm odalarda bulunan elektronik kumandalı hasta yatakları, LCD televizyonlar, elektronik kontrol merkezli klimalar, otomatik telefon sistemleri ile hem hastalara hem de refakatçilerine ev konforu sunulmuştur.

Bilgi işlem sistemimizin özellikleri ise; hastaya ait tüm kayıtlar ve muayene bulguları bilgisayar ortamında takip edilmekte ve diğer sağlık kurumları ile de güvenli bir şekilde online olarak paylaşılabilmektedir. Gerek hasta monitörizasyonu gerekse tahlil-tetkik sonuçları hastalarımızın kendi hekimlerince 24 saat kesintisiz olarak hastane içinden ve dışından takip edilebilmektedir. Tüm cerrahi ve girişimsel işlemler sanal ortamda canlı olarak paylaşılabilmektedir. Anlaşmalarımız çerçevesinde hastalarımızın her türlü işlemi bilgisayarlar üzerinden yapılarak hem gereksiz zaman ve kağıt israfı önlenmekte hem de gereksiz bürokratik işlemler ortadan kaldırılmaktadır. Radyoloji bölümünde kullanılan PACS sistemi ile hastaların radyolojik görüntülerine hastane içinden ve dışından erişim sağlanmaktadır. Böylece hem işlemler hızlanmakta hem de çevre kirliliğinin önlenmeye çalışılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde gelişmiş teknolojik cihaz kullanımı amacıyla günümüzün en yüksek radyoloji cihazları ile donattığımız radyoloji ünitemizde; 1,5 tesla Manyetik Rezonans GE HDX, 64 kesit Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Anjiyo bulunmaktadır.Kullanılan gelişmiş teknoloji ile hizmet kalitesi artmakta, tanı koyma hızlanmakta, hastalarımızın bekleme süresi kısalmakta, tetkik ve girişimler de kolayca yapılabilmektedir.

Son teknoloji ile donatılmış 5 adet ameliyat odamız bulunmaktadır. Ameliyathane içinde ultrason, skopi ve gelişmiş mikroskoplarımız bulunmaktadır. Yapılmakta olan ameliyat yetkililer tarafından seyredilebilmekte, hasta tetkikleri her ameliyat odasında bulunan plazma televizyonlardan görülebilmektedir. Ameliyat sonrası hasta bakımı yaş ve disiplinlere göre ayrılmış üç ayrı yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilmektedir. Her türlü girişimsel radyoloji işleminin yapılabildiği anjiyo ünitesi de ameliyathane içinde bulunmaktadır.

Misyonumuz;

Her zaman kendini yenileme ve geliştirme gayreti içinde, vicdani ve bilimsel değerlerine bağlı, etik kurallarına saygılı, hasta memnuniyeti odaklı, güvenilir bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz;
Hastanemize başvuran her kesimden hastamıza; güler yüzlü, memnuiyetlerini arttırıcı, insan ve hasta haklarına saygılı bir şekilde; sağlık ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede karşılayarak, tüm hizmetleri kaliteli, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sunabilen, sürekli eğitim ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, modern bir yönetim anlayışı ile birlikte, çalışan personelin de katılımı ile bölgemizde hizmet veren örnek bir hastane olmaktır


Temel İlke ve Değerlerimiz;

Etkililik, etkinlik, verimlilik,

Sağlıklı çalışma yaşamı,

Hasta güvenliği, hakkaniyet,

Hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz; 

İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı -kapasite.

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak.

Mali sürdürülebilirliği sağlamak.