Kardiyoloji

Klinik Hakkında

Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

Hipertansiyon, Koroner kalp hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Doğumsal kalp hastalıkları, Ritim bozuklukları, Kalp yetersizliği, Aort damarı hastalıkları ve periferik damar hastalıkları gibi.
Kliniğimizde kardiyoloji alanındaki tüm teknolojik yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir. Kardiyoloji alanında yapılan özellikli işlemlerin tümü kliniğimizde yapılabilmektedir. Bu işlemler TAVI (ciddi aort darlığında cerrahi gerekmeden aort kapağı yerleştirilmesi), Periferik damar girişimleri (karotis ve ekstremite girişimleri), kompleks koroner arter girişimleri (bifürkasyon lezyonları ve kronik total oklüzyonlar), Kalp pili yerleştirilmesi işlemleri (ICD,CRT, v.b.). Ayrıca doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde perkutan olarak patent duktus arteriozus, atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt kapatılması ve romatizmal mitral kapak hastalığı tedavisinde mitral balon valvuloplasti işlemleri kliniğimizde yapılmaktadır.

26 Kasım 2023