Sağlık Kurulu

Birim Hakkında

ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ SAĞLIK KURULU BİRİMİ
Hastanemiz Sağlık Kurulu haftada 3 ( üç) gün (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) günleri toplanmaktadır. SAĞLIK KURULU RAPORLARI müracaatları 182 MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile yapılmaktadır.


Hastanemizce aşağıdaki ‘’Sağlık Kurulu Raporları’’ verilmektedir;

Grup Sağlık Kurulu Raporları:

 • Yurt Dışına Seyahat
 • Akli Denge
 • Memuriyet
 • İşçi
 • Özel Güvenlik ( Silahlı/ Silahsız )
 • Üniversiteye Giriş
 • T.C. Vatandaşlığına Geçiş
 • Silah Ruhsatı
 • Bakımevi
 • Huzurevi
 • Öğretmenlik
 • Durum Bildirir Raporu

Grup sağlık kurulu raporları için müracaat esnasında 3 (üç) adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf istenilmektedir. Resmi kanaldan yapılan müracaatlar için resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Grup Sağlık Kurulu Raporları ( Engelli Sağlık Kurulu Raporları )

 • Bakım Parası
 • Engelli Kimliği
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Vasi Tayini Raporu  (Mahkeme tarafından gönderilir)

Grup sağlık kurulu raporları için müracaat esnasında T.C. vatandaşlık numarası yazılı kimlik istenilmektedir. Resmi kanaldan yapılan müracaatlar için resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

İşleyiş Şekli
Dilekçelerin  veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık kurulundan kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp üstüne resim eklendikten sonra ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form şahsa teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve raporu düzenlenir. Gerek görüldüğü durumlarda hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra verilmesi sağlanır.

NOT: 05/02/2018 Tarihi itibariyle ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI müracaatları 182 MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile yapılmaktadır.

11 Aralık 2023