Verimlilik Gözetim Ekibi Hastanemizde
31 Temmuz 2020

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Verimlilik Gözetim Ekibi Hastanemize
çalışmalar yapmak üzere iştirak etti.