Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
18 Mart 2022

Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili şekilde faydalanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi süresince hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik işlevselliğin yeniden kazanılması amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir.Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde;

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
 • Engelli hastalar
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar
 • Yoksul hastalar
 • Sağlık güvencesiz hastalar
 • Aile içi şiddet mağdurları
 • İntihar girişiminde bulunan hastalar
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
 • İnsan ticareti mağduru hastalar
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar
 • Kronik bakım hastaları
 • Psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan hastalar
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
 • İl dışından gelen hasta ve yakınları
 • Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır

İletişim Bilgileri:
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi hastanemiz bünyesinde A Blok 3. katta hizmet vermektedir.
Tel: 312 593 29 29/4165