Hastane Kuralları
17 Mart 2022

HASTA ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKLİ KURALLAR
-COVİD-19 pandemisi nedeni ile COVİD-19 servisleri  ve Yoğun Bakım ünitelerine ziyaretçi kabul edilmemektedir.  Gerekli bilgilendirme hekimlerimiz  tarafından sizlere yapılacaktır. 
-Diğer servisler için  hasta ziyareti   mesai saatleri dışında hafta içi 19:00-20:00 saatleri içerisinde hafta sonunda 13:00-14:00 saatleri arasındadır. Sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek  kişinin ziyaretine izin verilmektedir.
-Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (çocuk hastalar, özel gereksinimi olan bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemektedir.
-Refakatçi bulunması gereken durumlarda zorunlu olmadıkça refakatçi değişimi olmayacaktır.
-12 yaş altı çocukların, ateş, öksürük, aksırık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu şikayeti olanların, bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve/veya herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin ve yaşlıların hastanede hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekmektedir.
-Hasta ziyaretleri kısa tutulmalı, mümkünse 5 dakikayı geçmemelidir.
-Hasta odalarında çevreye temas etmekten  kaçınılmalıdır.
-Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunulmamalıdır.
-Maske takılı olması zorunlu olup en az 1,5-2 metre kuralına uyulması gereklidir.
-Hastalarla ve hasta yakınlarıyla sarılmamalı ve öpüşülmemelidir. 
-Hasta odalarına girmeden önce ve çıktıktan sonra eller sabun ve su ile iyi bir şekilde yıkanmalıdır.
-Hastaya doktorunun izni olmaksızın dışarıdan herhangi bir yiyecek veya içecek getirilmemelidir.
-Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarıları beklenmeksizin hastane terk edilmelidir.


REFAKATÇİ KURALLARI


-Hastanın refakat gereksinimine doktoru karar verir.
-Refakatçi kartı için servis sorunlu hemşiresi ile görüşülerek bölüm sekreterinden refakatçi kartı alınır,hasta taburcu edilirken sekretere teslim edilir.
-Refakatçi kartı görülecek bir şekilde yakaya takılır.
-Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlı olup,  zorunlu olmadıkça  refakatçi değişimine izin verilmeyecektir.
-Refakatçi sürekli maske takmak zorundadır.
-Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
-Refakatçi hastanın bakımına da izin verilen ölçüde yardım eder.
-Hastaneye ait eşyalara zarar vermemelidir.
-Refakatçi  hasta odalarında boş yatakları kullanmayacaktır.
-Refakatçi  hasta odası dışına çıkmamalıdır.
-Refakatçi  hastanemiz yemek hizmetlerinden yararlanabilir.
-Refakatçi  ilgili personele danışmadan hastaya yiyecek içecek vermeyecektir.